Google søk Psykolog Online

Online Terapi Blir Stadig Mer Populært

Online Terapi Blir Stadig Mer Populært

Online terapi er på fremmars og blir stadig et mer populært valg når man har behov for å komme i kontakt med en psykolog.

Vi elsker muligheten og friheten til å selv kunne velge når og hvordan vi ønsker å komunisere. Stadig flere oppsøker en psykolog online i disse dager.

Hva Er Fordelene Med En Psykolog Online?

Nettopp fordi det er så mange fordeler med online terapi, ønsker flere å komunisere med psykologen digitalt. Ofte via sin smart telefon. Her er en del fordeler ramset opp

(hentet fra anbefaltpsykologioslo.no)

  • Normalt rimeligere enn tradisjonell terapi på psykologens kontor
  • Enklere og bedre tilgang på psykologer med god faglig kompetanse
  • Uansett hvor du er eller bor, får du enkelt og greit tilgang på psykologen
  • Mange opplever at det er lettere å åpne seg omkring “tabubelagte” temaer med Terapi over nett. Digital Terapi er svært godt egnet for seksuelle vansker.
  • Kort responstid når du trenger hjelp
  • Ingen venterom og reisetid
  • Forskning viser at Online Terapi normalt er like effektivt som personlig oppmøte.

Tekniske utfordinger med Online Terapi

Vår kliente Psykolog Lurås er en dyktig psykolog. I forbindelse med alle online terapi henvendelsen hun fikk, ønsket hun hjelp med å finne noen gode verktøy å bruke til online terapi.

Behovet var en online løsning som kunne benyttes til video, chatt og tekst meldinger. En løsning som var både sikker og som fulgte alle norske krav og regelverk.

Anbefalt Psykolog i Oslo
Anbefalt Psykolog i Oslo

Vi så på muligheten til å utvikle noe selv, men dette ble for kostbart og tidkrevende. Vi så på utenlandske løsninger, men disse var ikke bra nok i forhold til norske lover og regler.

Løsningen ble en norske tjeneste som dekket alle disse behovene. Crypho er sikkert, følger norske lover og regler og passer utmerket til psykologens behov.

Crypho
Crypho

Crypho

Crypho er utviklet i Norge. Crypho brukes av journalister, advokater, finansinstitusjoner, softwareselskaper og menneskerettighetsforkjempere i over 70 land

Vil du lese mer om online terapi?